Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności (zamknij)

Regulamin zakupów


Ostatnia aktualizacja: 23.06.2014

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne
II. Zasady składania zamówień
III. Ceny towaru
IV. Formy płatności
V. Realizacja zamówienia
VI. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje
VII. Ochrona danych osobowych
VIII. Przedsprzedaż
IX. Postanowienia przejściowe
X. Postanowienia końcowe
 

I. Ogólne warunki

 1. Księgarnia internetowa sefer.pl, działająca pod adresem sefer.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128404, kapitał zakładowy 600.000,00 zł, NIP: 521-32-07-472, Regon: 015213951.
 2. Pod pojęciem towaru rozumie się książki i czasopisma dostępne w Księgarni, prezentowane na stronie internetowej sefer.pl.
 3. Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Księgarni stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 4. Pod pojęciem „Duże Litery” rozumie się usługę drukowania towaru w postaci książki, w kolorowej, miękkiej oprawie, w formacie 16 x 23,5 cm, w rozmiarze czcionki 14 pt., na indywidualne zamówienie i niedostępnej w regularnej sprzedaży.
 5. Do korzystania z Księgarni niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r., a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

II. Zasady składania zamówień

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.
 2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej sefer.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.
 3. Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład) Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy w, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.
 4. W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do odstąpienia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

III. Cena towaru

 1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.
 4. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć na stronie Księgarni w zakładkach "Jak dostarczamy produkty” oraz „Koszty wysyłki”.
 5. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

IV. Formy płatności

 1. Księgarnia oferuje następujące formy płatności: 

a. za pobraniem - Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze listonoszowi/ w urzędzie pocztowym/ kurierowi (w zależności od wyboru formy dostawy),

b. przelewem na rachunek bankowy nr 11 1140 1977 0000 2542 6100 1012,

c. kartą kredytową,

d. gotówką przy odbiorze osobistym – wyłącznie po uprzednim kontakcie z pracownikami sklepu.

2. Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce „Jak zapłacić za zamówione produkty”.

V. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysłane w formie wiadomości e-mailowej.
 2. Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem lub poprzez odbiór osobisty pod adresem: 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 – wyłącznie po uprzednim kontakcie z pracownikami sklepu.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje: - w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową - z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w § 4 ust. 1 pkt b); - w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką - z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.
 4. Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do zlecenia przez Księgarnię wysyłki towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego czasu z podanych.
 5. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności produktu w sklepie. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest wysyłany w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zmówienia.
 6. Zamówienie jest wysyłane tego samego dnia bądź następnego po upływie czasu niezbędnego do sprowadzenia produktu do magazynu sklepu.
 7. Towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 9. Zamówienie może zostać zmienione do momentu przekazania do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres: info@sefer.pl.
 10. Zamówienie może zostać anulowane jeżeli nie zostało przekazane do wysyłki poprzez wiadomość e-mail na adres: info@sefer.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 278 17 61 – w pozostałych przypadkach.
 11. Księgarnia realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.
 12. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą kredytową i nieopłacenia przesyłki w terminie 2 miesięcy od daty złożenia zamówienia, Księgarni przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.
 13. W przypadku odbioru osobistego zamówiony towar będzie oczekiwał na odbiór przez okres 30 dni od dnia poinformowania Kupującego o możliwości jego odbioru. Po tym terminie Księgarnia jest uprawniona do odstąpienia od umowy, a dodatkowo – w przypadku uiszczenia zapłaty za zamówienie – Księgarnia niezwłocznie zwróci Kupującemu należność na rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonał zapłaty za zamówiony towar.
 14. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 15. Księgarnia wystawia za zakupiony towar fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

VI. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany, a w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, dodatkowo, gdy znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Uprawnienie powyższe przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
 2. Księgarnia jest obowiązana do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu lub wybranemu przez niego przewoźnikowi.
 3. Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. – SEFER, skr. Poczt. 111, 05-800 Pruszków „Zwrot” lub „Reklamacja”. [AR1]
 4. Odstępując od umowy (tj. zwracając towar) należy dołączyć do niego oświadczenie o odstąpieniu. Formularz oświadczenia dostępny jest  na stronie www.sefer.pl . Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
 5. Reklamując towar należy do przesyłki dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy, a także otrzymany dowód zakupu.
 6. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 9. Zarówno w przypadku zwrotów, jak i reklamacji Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru, kosztów dostawy oraz kosztów odesłania. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.
 11. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Księgarni oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Księgarnię.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prószyński Media Sp. z o.o.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz  ich poprawiania.

VIII. Przedsprzedaż

1.       Pod pojęciem „przedsprzedaży” należy rozumieć prezentowanie przez Księgarnię treści stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Kupującego i odnoszące się do towarów, które nie zostały jeszcze wyprodukowane.

2.       Termin realizacji zamówień obejmujących towary zamawiane w ramach przedsprzedaży określony jest przy każdym towarze i może przekraczać 30 dni.

3.       Jeżeli zamówiony w ramach przedsprzedaży towar okaże się niedostępny (np. wydawca lub producent odstąpi od zamiaru wydania/produkcji) Księgarni przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wraz z obowiązkiem zwrotu uiszczonej przez Kupującego należności za towar.

IX. Postanowienia przejściowe

 1. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, tj. przed dniem 23 czerwca 2014 r., stosuje się dotychczas obowiązujące, poniższe zasady reklamacji towaru.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Księgarni o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 3. Reklamowany towar należy przesyłać na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. – SEFER, skr. Poczt. 111, 05-800 Pruszków wraz z dopiskiem „Reklamacja”. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
 4. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru, kosztów dostawy oraz kosztów odesłania. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary.
 6. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 7. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

X. Postanowienia końcowe

 1. Księgarnia dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 czerwca 2014 r.
 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sefer.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.